Βιβλίο δασκάλου

 

Σκοπός ενότητας:

  • πόσο σημαντικό είναι το νερό στη ζωή μας
  • ποιες είναι οι δραστηριότητες που μειώνουν την ύπαρξη νερού 
  • να μάθουν τι συμβαίνει οταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ύδρευσης σε μια περιοχή ή χώρα

Στόχοι:

 

Οι μαθητές να μάθουν να:

1) Υπάρχουν

Να ευαισθητοποιηθούν για το φυσικό περιβάλλον

Να αναπτύξουν τον τρόπο σκέψης σε σχέση με την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων

2) Συμβιώνουν

Να συνεργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος

3)  Γνωρίζουν

Να βρουν πληροφορίες και να τις αξιολογήσουν

Να κατανοήσουν την σημασία του νερού για τον άνθρωπο

4)  Πράττουν

Να δραστηριοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για το δικαίωμα στο νερό

5) Μετασχηματίζουν τον εαυτό τους και την κοινωνία

Να κινητοποιήσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και την κοινωνίξ

 

Μεθοδολογική προσέγγιση:

Η διδασκαλία πρέπει να είναι μαθητοκεντρική. Το μάθημα πρέπει να βασιστεί στη συζήτηση και στο διάλογο. Βασικό διδακτικό υλικό είναι οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες για τα υδατογραφικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.

 

Διάρθρωση κειμένου:

  • Το κεφάλαιο ξεκινά με ένα κολάζ φωτογραφιών που εισάγει τους μαθητές στο θέμα της ενότητας και δίνει την ευκαιρία για σύγκριση των εικόνων. Με την παρουσίαση ενός video οι μαθητές θα πληροφορηθούν για την αξία του νερού.
  • Ο εννοιολογικός χάρτης δίνει σχηματικά τον ορισμό του υδατογραφικού δικτύου στους μαθητές.
  • Οι πληροφορίες από διάφορες χώρες του κόσμου ενημερώνουν τι συμβαίνει όταν υπάρχει πρόσβαση στο νερό και τι όταν δεν υπάρχει.
  • Γίνεται σύνδεση με την αρχαιότητα και τη μυθολογία σε ό,τι αφορά το υδατογραφικό δίκτυο.
  • Μέσα από την ενότητα "Διάδασε και προβληματίσου", οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν για την αξία του νερού στον άνθρωπο και το περιβάλλλον και για το αν το νερό θα είναι πάντοτε σε αυθονία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού υπάρχει φωτογραφικό υλικό αλλά και πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση του νερού.

Ομαδική δραστηριότητα:

Η δραστηριότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να δραστηριοποιηθούν και να συνεργαστούν με άλλους φορείς με σκοπό την προστασία του νερού.

 

Πρόσθετο υλικό:

Στις ενότητες "Μάθε κι άλλα..." και "Ώρα για παιχνίδι!!" οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει στον κόσμο σχετικά με το πρόβλημα της μείωσης του νερού μέσα από διάφορα άρθρα αλλά και να μάθουν παίζοντας αντίστοιχα. Επίσης υπάρχει και πρόσθετο φωτογραφικό υλικό.

 

Υλικό ΤΠΕ:

Υπολογιστής, projector, διαδραστικός πίνακας.