Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις νερό...

Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις νερό...