Σχετικά με μας

Είμαστε μια ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της Σχολικής Πρακτικής Άσκησης ΙΙΙ θα μελετήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα του παιδιού στο νερό. Η παρέμβαση στηρίζεται στο βιβλίο της Γεωγραφίας της ΣΤ' Δημοτικού και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 15 " Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στην ζωή των ανθρώπων".