Τετράδιο εργασιών

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Φτιάξε το παρακάτω παζλ για να εμφανιστεί η εικόνα! Περιέγραψε την εικόνα...Υπάρχει κάτι "παράξενο";

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2:

Για να δούμε!!Μπορείς νa ταιριάξεις τις έννοιες;

https://users.uoa.gr/~dgkotzos/susteint/match1.htm

 

ΑΣΚΗΣΗ 3:

Ώρα να ελέγξουμε τις γνώσεις μας!!Πάμε να δούμε αν απαντήσεις σωστά στο quiz!!

https://users.uoa.gr/~dgkotzos/susteint/quiz1.htm

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Είναι η ώρα σου να δράσεις!

Όργάνωσε εσύ και η τάξη σου μια εκστρατεία στο σχολείο σου για την προστασία του νερού.

1. Αρχίστε βρίσκοντας με ποιους τους τρόπους μπορείς να προστατέψεις το πόσιμο νερό.

2. Τυπώστε φυλλάδια για να ενημερώσετε τους υπόλοιπους συμμαθητές σας στο σχολείο.

3. Φτιάξτε αφίσες που μπορείτε να τις κολλήσετε στη γειτονιά σας.

4. Οργανώστε προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα "τη μόλυνση του νερού και την προστασία του" με τη βοήθεια του δασκάλου σας.

Όταν ολοκληρώθει η εκστρατεία σας, καταγράψτε τις εντυπώσεις σας και δημοσιεύστε το στην τοπική εφημερίδα της περιοχής σας.